Agnete Haaland søker sjefsjobben ved Nationaltheatret

Agnete Haaland er ein av i alt tretten søkjarar til stillinga som teatersjef ved Nationaltheatret i Oslo.