– Arbeidsløysa har auka med over 50 prosent den siste veka

På berre ei veke har det kome inn 960 søknadar om dagpengar i Nordhordland.