Det er riktig som Marita Bru sier i sitt innlegg i Strilen 20. August sier, Austrheim Arbeiderparti har programfestet att skolen opprettholdes, og den nye skolen skal inneholde tannklinikk og Newton-rom.
Vi støtter oss til følgende vedtak i Fylkeskommunen
 

Den 8.3.2016 gjorde Fylkestinget i Hordaland følgjande vedtak:
«Fedje tannklinikk, Masfjorden tannklinikk og Modalen tannklinikk blir lagt ned i 2016 og pasientane kan velja om dei vil ha tannhelsetilbod på Knarvik tannklinikk eller på Lindås tannklinikk. Lindås tannklinikk vert flytta til Austrheim vgs når ny skule står ferdig.»

Les også

Tilsvar til Per Lerøy, Leiar i Austrheim Arbeidarparti

 

Den 22.06.2016 gjorde Fylkestinget følgjande vedtak:
«Austrheim vidaregåande vert oppretthalden. Endeleg vedtak om investering i ny skule vert gjort når det føreligg avklaring om ei framtidig regionreform.
 

Det vert lagt til rette for god dialog med det lokale næringslivet i høve til nyinvesteringar og for å prøva ut nye undervisningsformer der meir av den praktiske undervisninga vert gjort ute i verksemdene.»
 

Som det kan leses av vedtaket 8.3.2016 skal Lindås tannklinikk legges ned og pasientene fra Fedje, Masfjorden og Modalen overføres til Austrheim, dette vil gi ett godt tilbud til alle pasientene i vårt distrikt. Skal alle reise til Knarvik vil mange få en hel dagsreise for å få behandling, f.eks. pasienter fra Fedje, dette må unngås både av hensyn tidsbruk og av miljøhensyn.

 


Austrheim Arbeiderparti har arbeidet med denne saken helt tilbake til Ole Lysø var ordfører, Per Lerøy har jobbet hardt for å få fylkestinget til å gjøre disse vedtakene.
 

Ingen skal være i tvil om hvor Austrheim Arbeiderparti står i denne saken, AVS skal bestå i Austrheim og så snart nytt bygg (eventuelt rehabilitering) SKAL ny Tannklinikk og Newton-rom bygges.
 

Vi er glad for Bygdelista vil bruke sine kontakter inn mot fylkestinget for å få opprettholdt de vedtakene som er gjort. Det kan vi også love, det skal ikke stå på Austrheim Arbeiderparti, vi vil gjøre alt for å minne våre fylkespolitiker om tidligere vedtak og love Marita Bru vi skal ikke male oss inn i ett hjørne. Og vi må samarbeide over parti grensene i Austrheim og med de andre berørte kommuner.
 

Knut Owe Larsen
Listekandidat for Austrheim Arbeiderparti
 

Les også

Austrheim vidaregåande skule, svar til Austrheim Høgre sin ordførarkandidat