KURERT: Øyvind Hegrenes var i mange år heilt lamma av angst. Ei elleve vekers behandling for snart 30 år sidan kurerte han for godt. I dag lever han eit godt liv i i ein frodig hage i Angedalen i Førde.
Ole Johannes Øvretveit

– Angsten øydela meg. Eg var hundre prosent invalid

Etter eit liv i grusom angst vart Øyvind Hegrenes kurert på elleve veker. Ein studie som vil vekke interesse verda over viser at angstbehandlinga som vart gjort i Førde sidan 1988 har hatt livslang positiv verknad på over 90 prosent av pasientane.
Publisert