Anette måtte slutte på handballaget då enda ein bomring vart sett opp

Som ufør med svekt økonomi vart det for dyrt å skulle køyre til og frå handballtreninga på Flaktveit fleire gonger i veka.