Hva er egentlig et demokrati? Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene.

Mer generelt betyr demokrati at innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter til å delta.

I Norge har vi ikke dette demokratiet, vi har et representativt demokrati. Her styrer folket, blant annet gjennom å avgi sin stemme i allmenne valg, og ved å stille opp som kandidater til ulike politiske verv i slike valg. Moderne demokratier har i tillegg et varierende innslag av direkte demokrati i form av folkeavstemninger, der folket blir bedt om å ta stilling i avgrensede saker, og der innbyggerne påvirke sine valgte representanter før, under og etter utformingen av et politisk vedtak.

Når vi nå nærmer oss kommune og Fylkestingsvalget med stormskritt, kan det være en god idé å se på innbyggernes tillit til deres valgte lokalpolitikere, som jo skal representere borgerne.

KS, Kommunenes Sentralforbund har de siste tiårene utført en brukerundersøkelse hvor en del spørsmål er stilt til både politiker og innbygger. Det nedslående er at for hver måling KS har gjort, går innbyggernes troverdighet til styrende lokalpolitikere ned i tillit. Dette er et meget stort problem for det vi kaller representativt demokrati.

La oss ta for oss Lindås kommune. I undersøleøsen fra KS 2017/2018, er det stilt følgende utsagn:

Som regel kan en stole på løftene fra politikerne i Lindås: Her svarer hele 50,1% av innbyggerne: Passer svært/ganske dårlig. Ja, du leste rett. Majoriteten av innbyggerne har ikke tillit til politikerne i Lindås på dette utsagnet. Kun 3,3% av innbyggerne mener at utsagnet passer svært godt.

Hva svarer Lindås-politikerne selv til det samme utsagnet? Kun 3,5% av politikerne mener at utsagnet passer dårlig/ ganske dårlig.

Snakk om virkelighetsoppfattelse! 50,1% av folket mot 3,5% av politikerne.

Dette er et meget stort problem for det lokale representative demokratiet vi har i kommune-Norge, for tallene er mye de samme over hele landet.

Det at Fellesnemda for Alver kommune foreslår skyhøye lokale politikerlønninger liker jeg svært dårlig i den kontekst du akkurat har lest. Som tidligere leder i Næringslivet vet jeg at en der blir målt på troverdighet og tillit.

Det er ikke tillit fra vårt Styre – les våre innbyggere å lønne en Ordfører i kommende Alver kommune med 121% av en lønn til en Stortingsrepresentant. Kommuner vi nå kan sammenligne oss med i innbyggerstørrelse og demografi er Askøy og nye Øygard kommuner som vil lønne sine Ordførere med 100% av en Stortingsrepresentant sin lønn.

Lønnmatrisen i Alver sitt forslag bygger på Ordførerlønnen, og utvalgsledere/medlemmer i utvalg vil få en prosential godtgjørelse ut fra Ordførerlønnen. Vi i FNB Alver vil i det første kommunestyremøte i Alver kommune fremsette forslag om å sette ned politikerlønningene vesentlig i forhold til hva som er innstilt.

Som leder i Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger, FNB Alver, som nå er godt i gang med å skrive lokalt program for neste kommunestyreperiode vil vi ikke love for mye i denne Valgkampen, foruten at vi vil lytte til folkemeningen.

Vi er en Folkeaksjon som gjennomgående kaller oss for folkevalgte, og ikke politikere, dette for å vise at vi har én stor sak bak og foran oss, Bekjempelse av bompenger, som navnet tilsier. Vi kommer likevel til å komme med et tilleggsprogram for nye Alver kommune, men vi har valgt å begrense dette grunnet den realitet at vi er en Folkeaksjon, samt det faktum at folk ikke tror på valgløfter lenger.

Vi må verne om vårt lokaldemokrati, og vi vil be også de andre 10 partiene om å ta folkets oppfattelse av lovnader med seg inn i valgkampen som kommer. Vi ber om en anstendig og ærlig kommunikasjon ovenfor dem vi skal representere.

For oss i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Alver, er det en ære å kunne representere våre velgere. Vi er ydmyke og selvsikre på én gang. Vi vet at mange innbyggere vil få en uutholdelig hverdag med en eksplosjon av bompenger og Autopass-stasjoner rundt oss. Vi vil vise tillit i denne spydspiss-saken for våre velgere. Og vi vil personlig stille til rette ovenfor våre velgere. Dette handler om ære, og vi lover at vi skal kjempe alt hva remmer og tøy kan bære, for å jobbe mot en usosial ekstraskatt i form av bompenger. En ekstraskatt som vil ramme dem som har minst fra før.

Til slutt: Jeg forstår meget godt at valgoppslutningen også har gått drastisk ned ved kommunevalg de siste valgene. Utsagn som «Det er ikke vits i å stemme, likevel. Politikerne hører ikke på oss», forstår jeg meget godt. Det viser også undersøkelsen som jeg kun har plukket ett eneste spørsmål av.

Jeg anbefaler alle å besøke websiden www.bedrekommune.no for å lese resten av de nedslående resultatene i det jeg vil kalle en sterk tillitskrise mellom kommunepolitikere og dets herrer, nemlig folket. Kongen vår sier det på en glimrende måte når han åpner Stortinget. Han sier «Folkets representanter» i sin åpningstale ved et nytt Storting.

Gir du oss en sjanse til å møte deg som velger med respekt, åpenhet og gjensidig tillit? Da stemmer du Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger Alver den 9. september. Hva har du egentlig å tape?

Vennlig hilsen

Morten Klementsen

Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger Alver

Ordførerkandidat