I Nordhordland 8. november kunne vi lese følgende: «Innovasjonsklynga NOSCA Clean Oceans har inngått eit samarbeid med Alver kommune om å undersøke korleis ein kan heve dekka på Hjelmås.» «Både Alver kommune og representantane frå NOSCA Clean Oceans forventar at kunnskapsinnhentinga vil gå føre seg til eit godt stykke ut i 2022.»

NOSCA Clean Oceans har en intensjonsavtale med Alver kommune for å benytte den maritime forsøplingen ved Hjelmås kai for metodeutvikling for kartlegging og skånsom/effektiv opprenskning av avfall på sjøbunnen. Altså å utvikle en metode for opprenskning/kartlegging av omfang og forurensning av område og grunnsedimenter for utvikling av fremtidig metodeteknologi for tilsvarende jobber.

Forprosjektet starter i august eller september 2023. Altså ikke som nevnt i Nordhordland i november, men over ett år etter skal de først starte opp forundersøkelsene. Så når de har jobbet noen måneder og gjort sin jobb, så skal det konkluderes og beregnes og så skal de utvikle en metode for å hente opp disse dekkene. Noe som igjen kan ta flere år.

Når kan vi egentlig forvente å få opp disse dekkene? De forurenser hver eneste dag. 

NOSCA CO har fått tildelt 350 tusen fra Regionalt forskningsfond Vestland. Alver kommune må på selvstendig grunnlag få utført en miljøundersøkelse/analyse som kartlegger behovet for opprenskning av området uavhengig av hva NOSCA CO måtte komme frem til med sin forundersøkelse.

Spørsmålet blir da om Alver kommune har startet sin jobb med en selvstendig utlysning av jobben som må gjøres og på hvilket grunnlag er dette i så fall gjort. Eller sitter politikerne i Alver kommune stille i båten og venter på en metodeutvikling som ikke en gang er påbegynt? Det kan ta årevis før den metoden er utviklet …

Får Alver kommune nå sin egen ubåt som Fedje der alt skal vurderes og analyseres i årevis før man setter ned et utvalg som skal vurdere videre i noen år før vi blir kvitt disse dekkene?

Jeg har sendt spørsmålet videre til Alver-ordfører Sara Hamre Sekkingstad (Sp), men så langt uten å få svar. Ruben Oddekalv i Norges Miljøvernforbund er skuffet over kommunens manglende fremdrift i saken og uttaler – Det kan se ut som NOSCA CO er blitt en sovepute for Alver kommune og derfor ikke gjør noe på eget initiativ.

Dekkene må fortest opp og området dekkes inn mens man roter i sedimentene sammen med slamsuging for å begrense spredningen av giftene som allerede ligger der. Å vente på NOSCA CO på en metodeutvikling er ikke bra nok. Det er vel kanskje derfor selskapet har fått flere avslag på sine søknader om støtte til dette prosjektet. Hadde søknadene kommet fra kommunen selv om aktiv opprydning så vil jeg tro de hadde fått medhold fra flere instanser.

Sara Hamre Sekkingstad sa selv «Dekkene skal opp». Nå gjenstår det å se hvor mye sannhet som lå i de ordene. Opprenskningen skulle begynne i år. Ble så utsatt og nå utsatt igjen.

Hvor lenge skal vi akseptere at de dekkene ligger der før noen får opp dritten?

Våre politikere må stå til ansvar for det de lover og administrasjonen må gjøre som de blir instruert av sine politikere. Jeg venter spent på svar fra politisk ledelse.

Les også

Når gode intensjonar kan hindra utviklinga