Gå til sidens hovedinnhold

Alvers politikere ønsker ikke å støtte ICAN

Meiningar Dette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

I kommunestyret den 24. juni kom partiet Rødt med en interpellasjon om at Alver kommune tilslutter seg ICAN (internasjonal kampanje til å forby atomvåpen) sitt by opprop om å forby Atomvåpen. Bakgrunnen er at ubåter anløper basen Haakonsvern i Bergen uten at norske myndigheter har mulighet til å kontrollere om disse ubåtene har med seg atomvåpen om bord.

I 1975 ble den såkalte Bratelli-doktrinen etablert som slår fast, at: «Vår forutsetning ved anløp av fremmede krigsskip har vært og er at atomvåpen ikke medføres om bord…».

Den daværende norske utenriksministeren Børge Brende svarte på spørsmål i 2016 at:

«…Bratteli-doktrinen har ligget fast som norsk politikk i over 40 år, og har tjent Norge godt. Regjeringen ser ingen grunn til å endre denne linjen…».

Gradvis og uten en bred offentlig debatt som et så alvorlig spørsmål krever, har Bratelli-doktrinen blitt uthulet. Atomfysikere i Norge mener at allierte ubåter som anløper Haakonsvern, med stor sannsynlighet har atomvåpen om bord. Dermed øker risikoen for at Vestlandet blir et sentralt militært mål i en konflikt mellom dagens atommakter.

ICAN sitt by-opprop som Rødt ønsket å få realitetsbehandlet, lyder som følgende: «Alver kommunestyre er dypt bekymret for den store trusselen atomvåpen medfører. Kommunestyret mener våre innbyggere og mennesker over hele verden har rett til å leve uten denne trusselen. All bruk av atomvåpen, uavhengig av om den er villet eller ved en ulykke, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker og miljø. Derfor støtter Alver kommunestyre FNs traktat om forbud mot atomvåpen og ber regjeringen signere traktaten.»

Representanter fra både Arbeiderpartiet og KRF ønsket ikke å støtte forslaget og kom med en delvis merkelig argumentasjon. KRF mente at spørsmål rundt atomvåpen er et globalt problem som vi i Alver kommune ikke kan gjøre noe med. Spørsmålet er da om KRF mener at vi i Alver kommune heller ikke kan gjøre noe med klimaforandringer eller miljøvern fordi også dette er globale problemer ?

Arbeiderpartiet argumenterte for at det ikke er Alver sitt ansvarsområde å uttale seg om internasjonal storpolitikk. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon kan ikke Norge undertegne FN-traktaten uten å miste beskyttelsen og innflytelse. Det er bedre å jobbe sammen med NATO og andre land for en gjensidig nedrustning.

Argumentasjonen til Arbeiderpartiet i Alver er ahistorisk fordi Norge har tidligere hatt en selvstendig linje i forhold til NATO. I 1949 kom den såkalla Baseerklæringa fra den norske regjering, som var gitt i forbindelse med at Norge tilsluttet seg NATO. Her var det slått fast at det ikke skulle åpnes for baser for fremmende stridskrefter på norsk jord så lenge Norge ikke er angrepet eller utsettes for trussel om angrep. Allerede på NATO sitt toppmøte i Paris i 1957 ga daværende statsminister Einar Gerhardsen klar beskjed om at «atomvåpen må ikke plasseres på norsk område».

I 1960 og 1961 vart denne politikken stedfestet både av regjeringa og Stortinget. Det betydde at atomstridshodet ikke kunne lagres i landet i fredstid, verken for norske eller allierte styrker.

I 1975 kom den såkalla Bratteli-doktrinen, som gjekk endå lenger: «Vår forutsetning ved anløp av fremmede krigsskip har vært og er at atomvåpen ikke medføres om bord. Norske myndigheter regner med at så vel allierte som andre atommakter respekterer denne forutsetning».

Også andre NATO-land som Nederland, Spania, Danmark osv. har som faste NATO-medlemmer delvis ført en selvstendig politikk i forhold til atomvåpen. Frankrike var ikke medlem av NATO sitt NPG (Nuclear Planning Group).

Foreningen leger mot Atomvåpen slår fast at et uhell med reaktordrevne fartøy i norsk farvann kan ha katastrofale følger for mennesker og miljø. Når det er atomvåpen involvert om bord vil dette også øke faren for at vi blir et militært mål i en konflikt. Farene som både reaktordrevne fartøy og atomvåpen utgjør for vestlandets befolkning og miljø er undervurdert av mange lokalpolitikere, og sjansen vi har for å sette et tydelig tegn at Alver kommune er både for militær avspenning og mot atomvåpen ble dessverre ikke brukt, da bare 10 representanter støttet forslaget.

Kommentarer til denne saken