Alverrevyen «Me Flira»: – Det er garantert at dei som kjem for å sjå på kjem til å flire

– Bakgrunnen for revyen er at det i forbindelse med samanslåinga dukka opp ein idé i hovudet mitt der eg såg behovet for at dei lokale revygruppene innanfor dei tre kommunane hadde behov for å vise seg litt meir fram enn på sine lokale ungdomshus.