– Me har fått sinnssjukt mykje klede, mange bossekkar. Ja, fleire hundre plagg, fortel Sissel Monsen.

Nyleg gjekk ho og andre frivillige saman og starta opp ei hjelpegruppe på Facebook med namn Alverhjelpen Året Rundt.

Ein gjeng damer brukte både laurdag og søndag på å køyra ut mat, klede og julegåver til om lag 20 familiar i heile Alver kommune.

– Eg trudde ikkje me skulle få så mange familiar det første året med denne gruppa. Det har vore ein suksess. Veldig mange treng hjelp. Det er så flott at gjevargleda er stor, det treng ikkje å vera nytt, det er viktig med gjenbruk, at ein kan arva ting.

Kan vera anonyme

For å tørre å be om hjelp, ynskjer nokre å vera anonyme. Monsen og dei andre som organiserer har skrive under på ei erklæring om tausheit.

– Kanskje det er lettare å snakka med oss då.

Dei fleste som er med i Facebookgruppa ønskjer å hjelpa, men nokre av medlemmane er og dei som treng hjelp. Om dei ikkje vil skriva behova sine der, kan dei senda melding til Monsen, eller bruka ein eigen e-post.

Meldingane ho får anonymiserer ho og legg ut, slik at folk som vil hjelpa ser kva behovet er. Så opprettar Monsen gjerne kontakt mellom gjevar og mottakar.

Gruppa vart oppretta for berre ein månad sidan. Allereie er det om lag 240 medlemmer.

– Det har tatt litt av, eg var ikkje førebudd på det. Det er gjevande å sjå at me kan hjelpa.

Lager i garasjen

Naboen hennar har eit lysthus som står tomt på vintertid. No er det eit lager kor folk har komme innom med ting dei vil gje til andre som treng det meir.

I helga lånte dei garasjen til Monsen sin stefar. Mora tente i bålpanna og laga varm drikke til damene som organiserte og køyrde ut varer.

– Det er gjevande arbeid, me hadde det sosialt og fint i lag. Nokre av dei som kom til i utkøyringa kjenner eg ikkje frå før.

Lageret er ikkje tomt. Etter nyttår vil dei sortera alt for å få oversikt.

– Så må me finna ein plass å vera. Eg har ikkje plass hjå meg, og eg kan ikkje hiva bilen til stefaren min ut kvar gong.

Varme tilbakemeldingar

Dei som treng hjelp er menneske i alle slags livssituasjonar. Alverhjelpen har levert mange plassar i Alver, men Monsen er open for at dei kan hjelpa andre i Nordhordland som òg treng det.

– Ein må berre ta kontakt. Ein del har komme og henta det dei treng sjølv. Bur dei eit stykke frå Frekhaug, kan me gjerne møtast på halvvegen, eller så kan me køyra ut, seier Monsen.

Det er tydeleg at kleda og det som vert gjeve varmar. Folk er svært takksame. Mange sender melding og takkar etterpå:

Tusen takk for flotte, varme klede, jentungen blei kjempeglad og dansa rundt i ei t-skjorte som ho syns var ekstra fin.

Det var veldig profesjonelle og greie damer som kom, tusen hjarteleg takk.

Tusen takk, de er nokre gode menneske, eg meiner det frå djupet av mitt hjarta.

– Store deler av oss har i overflod. Det er bra om me kan få delt litt med andre. Mange har det ekstra tøft økonomisk i koronatida. Me vil halda fram med hjelpa heile året. Ein vert ikkje rikare sjølv om jula er over.