Avtalte ny ordning som kunne utløyst 380.000 kroner i politikarhonorar: Her snur dei styrande Alver-partia etter sterkt press

– Hadde ikkje skjedd utan krav frå oss, seier FNB-leiar Morten Klementsen.