Alver søker ny næringssjef

I starten av mars vart det kjent at nærings- og utviklingssjef i Alver kommune Tanja Hoel forlet stillinga etter å ha takka ja til eit anna jobbtilbod. No har Alver kommune lyst ut stillinga.