Alver skulle etter lova hatt tre tømmestasjonar for bubil – har ingen

Anlegg for å tømme avløpsvatn frå bubilar er lovpålagt for alle kommunar i Norge. Men verken Lindås, Meland eller Radøy har hatt det.