Alver-rådmannen lunken til å kutte i administrasjonen – sentrale politikarar ønskjer gjennomgang

I august vart rådmannen pressa på om administrasjonen kunne organiserast annleis. I haustens første formannskapsmøte heldt politikarane fast på spørsmålet.