Alver kommune startar hygienekampanje for barnehagar

I tillegg til kampanjen for barnehagane, tilbyr kommunen no ekstra vaksinering for skuleelevar.