Alver kommune krev fortgang i arbeidet med ny Alversundbru

Alversundbrua har begrensa levetid att. For tre år sidan vart det bestemt at ny bru skal komme innan ti år. No vil kommunen ha framgang i planane.