Alver kommune har tatt standpunkt i vindkraftstriden: Slik vil dei stoppe utbyggingsplanane

Kommunestyret i Alver har gjort det klart at vindkraftutbygging er uaktuelt innanfor kommunen sine grenser.