– Alle som er fødde i 2004 og 2005 får no tilbod om koronavaksine, fortel ordførar i Alver kommune, Sara Hamre Sekkingstad i ei pressemelding.

Dette gjeld både dei som bur og dei som går på skule i Alver. Vaksineringa vil gå føre seg i Nordhordlandshallen.

Ordføraren forklarer at ungdomane vil få beskjed om vaksineringa gjennom sine skular.

– Det vil seie at ein 17-åring som bur i Bergen og går på skule i Knarvik får tilbod om vaksinasjon i Alver, seier ho.

Om ein bur i Alver, men går på skule i Bergen, kan ein kontakte koronasenteret på 56375900 for få avtale vaksinetime.

Krev samtykke for dei under 16

Dei som er fødde i 2005, men som enno ikkje har fylt 16, treng samtykke frå begge foreldre på vaksinasjonsdagen.

Er ein allereie fylt 16, treng ein ikkje noko samtykke frå foreldre.

– Vaksinering er frivillig, men vi oppfordrar alle ungdommar å følge råda frå helsemyndigheitene og nå nytte sjansen til å beskytte seg sjølv og dei rundt seg mot alvorleg sjukdom, seier Sekkingstad.