Alver Hotel førebur seg på gjenopning: – Ei tøff tid å stå i

Trass dårlege utsikter for sommaren, sett hotellet i gong tiltak for å trekke til seg nordmenn dette året.