Vi slutter ikke å ha interesser, selv om vi kommer på sykehjem. Alle fortjener en time med en aktivitet SOM DE LIKER hver dag. Dette gjelder både eldre og unge uføre som havner på sykehjem. Høyre vil arbeide for at dette skal bli en realitet.


Hele livet tar vi for gitt å gjøre ting vi liker. Denne muligheten forsvinner ofte når man havner på sykehjem. Det har jeg selv erfart. Vi i Alver Høgre mener at det å gi en time hver dag med aktivitet, burde være et minimumskrav for en verdig eldreomsorg.
Mange sykehjemsbeboere har interesser utover andakt og bingo. Vi må feire livets gleder med aktiviteter som engasjerer. Noen vil kanskje lage mat, noen vil gå på tur, på kino, eller besøke et gårdstun. Dette må sykehjemmet legge til rette for.


De må sette pasienten i sentrum og gi alle en meningsfull hverdag.
Å gjøre ting en liker, øker livskvalitet og glede. Det kan også bli lettere å være pårørende når man vet at pasienten har en god hverdag. Dette kan også gi en samfunnsgevinst, ved mindre behov for medisinering.

Fridtjof Kampevold
Alver Høgre