Tidligere i sommer var Alver AP ute i Avisa Nordhordland for å slå et slag for heltidsstillinger i det offentlige. Det applauderer jeg. Men før vi går videre bør vi avklare hva vi egentlig snakker om. Alver AP sier at de skal jobbe for en heltidskultur. De sier også at ingen norske kommer har en heltidskultur i dag. Alver AP sier ikke om det faktisk er et problem, hvor stort problemet evt. er, eller hva løsningen er. Det vitner om at Alver AP mangler kunnskap om emnet. La meg derfor komme til unnsetning.

Ifølge websiden arbeidsliv.no jobber 40% av kvinner deltid, tilsvarende tall for menn er 14%. Dersom man begrenser tallene til gruppen som hovedsakelig er yrkesaktive – og ikke for eksempel kombinerer arbeid med studier – er andelene henholdsvis 33 og 6 prosent. Det er denne siste gruppen som er mest interessant å se nærmere på. Andelen som oppgir at deltid er frivillig er 75% for både menn og kvinner. Vi har da 25% som sier at de har ufrivillig deltid. Jeg antar det er disse Alver AP vil gjøre noe med. Det er vel ingen grunn til å tvinge folk til å jobbe heltid? Det kan nevnes at kvinner som jobber deltid i snitt tjener mer enn menn som jobber deltid - ref. NRK.

Les også

«Me hadde ikkje gjort eit spesielt godt val. Men eg hugsar på valkvelden fekk eg ein telefon frå Kåre Gaulen som sa at «No kan du gå og legga deg som ordførar». Eg fekk jo heilt sjokk»

 

Fortrinnsretten er den viktigste lovregulering av deltidsansattes mulighet til å kreve utvidelse av stillingen. Denne er innlemmet i Arbeidsmiljøloven, paragraf 14-3. Den sier at :

1: Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten.
2: Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.

En skulle gjerne tro at med en slik lov var det ingen som jobbet deltid i en kommune. Vi leser stadig vekk i stillingsannonsene at kommunene har ledige stillinger på 5,8% eller 12,5% Hvorfor er det da fortsatt personer med ufrivillig deltid?

For noen år siden bestemte Meland kommune seg for å løse dette problemet. Alle partiene var enig, og formannskapet fikk ballen. Det skulle ikke stå på viljen. Formannskapet inviterte fagforeninger, tillitsvalgte og ledere fra administrasjonen til kunnskapsdeling og dialog. Vi lærte at de ufrivillige deltidsstillingene var stort sett i helseomsorgen. Skulle alle få 100% stillinger, betydde dette at alle ansatte måtte ha helgevakt annenhver uke, i stedet for hver tredje uke slik de hadde det. Deltidsstillingene var der for at de faste ansatte ikke skulle bli utbrent på helgevakter. Fagforeningene og politikerne var enige om at det var urealistisk å ansette så mange personer som skulle til for å unngå vakt hver annen uke. Og slik var det med den saken. Meland kommune var ikke den første kommunen som forsøkte å finne en løsning. Noen kommuner løser utfordringen ved å innføre Nordsjøturnus i helsetjenesten. Foreløpig er det ingen andre modeller som har løst problemet med ufrivillig deltid. Dessverre er det slik at AP og Fagforbundet ikke ønsker denne modellen. En skulle tro at Fagforbundet snakket på vegne av sine medlemmer, men det gjør det ikke. Stadig flere arbeidere ønsker denne modellen. Arbeidslivsforsker Kåre Hansen ved International Research Institute of Stavanger (Iris) spår at oljeturnus vil bli vanlig i Kommune-Norge. I AP-styrte Måsøy kommune har nordsjøturnus på sykehjemmet fjernet uønsket deltid, dyre vikarer og skapt attraktive arbeidsplasser. Helse- og omsorgsleder Ann Jorunn Stock skjønner ikke hvorfor sentrale fagforbund sier nei.

 

Vil Alver AP støtte en nordsjøturnusmodell for å fjerne ufrivillig deltid i Alver kommune?


Dag Erik Hagesæter
IT nerd og samfunnsdebattant. (Hagesæter er og tidlegare leiar i Alver Frp og står til val på lista til Frp, red.mrk.)