«Alt blir bra» seier Peder (8) og Kristina (11)

Midt i koronakrisa lagar skulebarn plakatar for å spre håp om at det vil gå over.