Alkohol splitta samarbeidspartia: Slik blir regelverket

Saka om ny alkoholpolitisk plan sørga for stor debatt og mykje usemje blant dei folkevalde. Mellom anna vart det bestemt om det kan seljast alkohol i kommunen på julaftan.