Alarmen gikk på legevakta: Pårørende utførte hjerte- og lungeredning – legen lå og sov

Skadestedet skal ha vært i nærheten av legevakta, men alarmen ble aldri besvart. Dette var én av flere hendelser som fikk ambulansetjenesten til å slå alarm.