350 tomme stolar i Knarvik kyrkje - fleire hundre tusen lytta på radio

Det var ein heilt spesiell situasjon då radiogudstenesta gjekk på lufta frå Knarvik kyrkje søndag – for tomme kyrkjebenkar og fleire hundre tusen lyttarar. Og NRK Dagsrevyen var på plass for å senda innslag frå den einaste gudstenesta som vart gjennomført i kyrkjene i landet vårt denne søndagen.

DEL

Det vart ei heilt annleis og historisk gudsteneste, med 350 tomme stolar og berre nokre få sjeler til stades, men med ein stor kyrkjelyd framfor radioen.

– På grunn av radiogudstenesta fekk me dispensasjon frå Alver kommune, men under heilt klare avgrensingar om kor mange som kunne vera til stades i kyrkja, seier sokneprest Geir Øy til Avisa Nordhordland.

Me må alle tenkja på vala våre

– Me er i ei tid då mange kjenner på uro og utrygge forhold. Me er blitt minna på at det er ei tid for at me kan bry oss om kvarandre. Det er ei tid der me alle må tenkja på dei vala me gjer, seier Geir Øy.

Soknepresten hadde planlagt ei preike basert på fastetida, men valde å endra den på bakgrunn av den spesielle situasjonen med korona-pandemien.

– Dei siste dagane har minna oss om at det er noko som er viktigare enn meg og mitt. Det er vi og vårt. Og ikkje berre eit snevert vi, men ei stort vi. Det er som storfellesskap at me har eit ansvar i desse dagar. Me har eit ansvar korleis me ter oss for at spreiinga av viruset kan vere handterbart, så langt som mogleg, seier soknepresten i Knarvik.

Nærver i liding og sorg

Geir Øy sa i preika at ein ifølge Bibelen ikkje er lova eit liv med fråver av liding og fråver av sorg.

– Men me bli lova nærver i liding og nærver i sorg. Bibelen lar oss sjå og kjenne ein Gud som er nær. Me kan vende oss til Gud som trøystar og høyrer.

Øy framheva også at det er ganske mange som er isolerte, med eller utan karantene. Han synest det har vore så flott å sjå på fjernsyn at mange er opptatt av å gjera det gode i desse dagar.

– Det er å sjå. Det er å bry seg. Me kan gjere ein forskjell når me er mange i lag. Når mange av oss bruker auga og hjarte, kan me gjere ein forskjell.

Nokon blir ramma hardare

Nokon kjem til å bli ramma hardare enn oss i vårt rike samfunn med eit velfungerande helsevesen. Denne tida kallar også på handling for ei verd der godene er ulike fordelt, sa Geir Øy.

Under gudstenesta hadde Øy med seg seks songarar frå Alversund kammerkor, organist William Kay og saksofonist Andreas Westermoen, og medliturg Therese Hystad Aakre. I tillegg hadde presten ein prat med Gunnar Kartveit i Kirkens Nødhjelp om fastetida og hans erfaringar frå folk og nasjonar som slit med reint drikkevatn.

– På den måten kan KN sin fasteaksjon vera eit godt bidrag i kampen mot Korona-viruset og den smittefaren dette utgjer, sa Kartveit.

Mary-Ann Clemenicia Kartveit song vakkert til pianoakkompagnement av William Kay.

– Var skikkeleg nervøs, og så er det jo veldig uvant å synga for ein tom sal. Men det var ei fin oppleving, seier ho.

Sterkt ønske frå NRK

Ove Gundersen i NRK Livssyn seier at NRK har eit sterkt ønske om at radiogudstenestene fframleis blir sendt direkte kvar søndag.

– Derfor er vi glade for at Knarvik kyrkje fekk dispensasjon denne søndagen, sjølv om kyrkja var tom for folk. NRK spelar ei viktig rolle i folk sine liv, også i krisetider. Det er mange som treng trøst og høyre om håp i ei uroleg tid, seier Gundersen.

Knarvik-kyrkja var arena for tre radio- og TV-sendte gudstenester i påska i fjor, og i år går fire radiogudstenester på lufta frå Knarvik.

– Bakgrunnen for at Knarvik kyrkje er spurt, er at kyrkja har gode ressursar når det gjeld forkynning og musikk. Og dei stiller seg til disposisjon for NRK, noko vi er veldig takknemleg for, seier Ove Gundersen i NRK Livssyn.

Artikkeltags