250 ekstra millionar til kommunar med høg arbeidsløyse: Ein kommune i regionen vår på lista

Stortinget har løyvd 250 millionar kroner for at kommunane kan kompensere lokalt næringsliv som blir ramma hardt av koronapandemien.