2020 blei eit rekordår for Knarvik senter

Trass pandemi og restriksjonar opplevde senteret rekordstor auke.