20 bøtelagt i UP-kontrollar måndag

Måndag heldt UP fartskontrollar på både fv57 og E39. – Målsetjinga er å halde farten på eit lovleg nivå, seier Ivar Holmaas ved Nordhordland lensmannskontor.