Alversund:

Velkommen til ei trivelig feiring. Me oppmodar alle om å delta i morgonprosesjonen og la bilen stå – om de kan!

Me set og pris på om alle kan delta til programmet er slutt.

10:00 Kafèen i gymsalen på Alversund skule opnar

10:30 Gudstjeneste i Alversund Kyrkje

11:15 Kransenedlegging ved bauta v/Hans Kenneth Sundsbø

Song: «Fagert er landet» (side 4)

11:30 Hovudprosesjon rundt Tveiten

12:20 Velkomst på skuleplassen

Konferansier: David Engebretsen

Song: «Gud signe vårt dyre fedreland» (side 5)

Tale ved ungdomsrepresentantar Maria Aakvaag 7A og Thomas Tofting 7B

Songar: «Song til Alversund» (side 6)

«Song til Alverstraumen» (side7)

Tale for dagen v/Peder Jøsendal

Song: «Ja vi elsker» (side 7)

12:50 Utdeling av gevinster, programlotteriet

13:00 Aktivitetar for barn og vaksne 15:00 Slutt

Alvermarka:

07.00 Salutt

10.00 Morgonprosesjon frå Nordhordland kristne grunnskule

17.00 Tradisjonell fest ved

Nordhordland kristne grunnskule. Sjå oppslag. Arr: Ikenberget Vel/Alvermarka Vel.

Alverstraumen:

07.00 Salutt

09.45 Morgonprosesjon frå ungdomshuset. Alversund

skulemusikkorps spelar frå krysset ved Soltveitvegen.

16.00 Tradisjonell fest i ungdomshuset. Arr.: UL Samhald

Kvamsvågen:

07.00 Salutt

09.30 Morgonprosesjon frå Fosse bedehus m/Alversund musikklag.

09.35 Kransenedlegging ved baugaen på Fosse.

16.00 Tradisjonell fest i ungdomshuset. Arr: UL Sambygdingen.

Eknesvågen:

08.00 Flaggheis og nedlegging av krans ved minnesmerket over Ingvald O. Eidsheim og KNM Hitra.

Kransen vert lagt ned av kaptein og områdesjef for heimevernet i Nordhordland, Svein Korsvold.

Felles frukost på Bokkafeen. Ta med mat. Eknesvågens Venner held kaffi.

Alle er velkomne.

Leiknes:

11:30 Gudsteneste i Hjelmås kapell

12:30 Prosesjon frå Apalen til Leiknes skule Leiknes blåseorkester spelar

13:15 Samling på Leiknes skule

• Velkomen v/ 17. mai komiteen

• Allsong: Fagert er landet

• Barnekoret Kyrios syng

• Allsong: No livnar det i lundar

• Appell for dagen: Astrid Aarhus Byrknes

• Utdeling av Gladihaug-pokalen og pris til «Årets sambygding» v/ Bygdelaget 5915

• Allsong: Nordmannen

Leiknes blåseorkester spelar til allsongane

14:00 Leikar og tevlingar for born og vaksne

• Sal av mat og drikke

• Lykkehjul, fiskedam,

konkurransar, natursti, tautrekking, loddsal, løp, m.m.

15:30 Omkamp for konkurransar

15:45 60 meter startar

16:15 Premieutdeling

16:30 Avslutning

Kløvheim:

07:00 Salutt

08:00 Flaggheising

09:30 Frammøte Kløvheim skule

09:45 Toget går frå skulen til byggjefeltet og tilbake til skulen.

Innslag ved 7.klasse i byggjefeltet.

11:00 Festmøte i gymnastikksalen. Tale for dagen ved Aud May Hundvin. Kløvheim skulekorps spelar. Song ved Victoria Fjellanger, Malin Hindenes, Amanda Frøseth Hindenes og Aurora Hindenes.

11:00 Film for dei yngste i eit klasserom

12:15 Gudsteneste i Myking kyrkje

12:00 – 15:00 Kafé og kiosk. Sal av suppe, kaker, kaffi, hot dog, is og brus.

12:00 – 15:00 Fiskedam, lykkehjul,

ringkast, pilkast, familierebus,

hesteskokasting, luftgevær-

skyting, spikarslag m.m.

14:00 Barneleikarringen

14:30 60-meterløp, stafett m.m.

15:30 Samling i gymnastikksalen. Kløvheim skulekorps tek del. Premieutdeling, lotteri og utnemning av 17.mai-komité for 2017.

Myksvoll:

08.00 Salutt og flaggheising ved grendahuset

12.00 Familiegudsteneste i Lygra kyrkje v/Åge Palmesen

13.30 Tog frå grendahuset

Ved grendahuset:

14.00 Aktivitetar for born og vaksne startar opp. Sal av mat og drikke

15.00 Ord for dagen. Yngste Røster

17.00 Premieutdeling

Vollom:

11.30 Gudsteneste i Seim kyrkje, etterpå går folketoget til Strilatun.

13.00 Me møtes i bedehuset. Sal av mat og anna godt. Leikar for born og vaksne.

14.00 Tale for dagen v/Nils Skaar

14.30 Barneleikar

16.30 Premieutdeling og avslutning

Knarvik:

08.00 Salutt og flagghelsing

10.00 Gudsteneste i Knarvik kyrkje v/ Thorbjørn Sæle

11.15 Toget stiller opp ved Nordhordlandshallen

11.30 Allsong: «Ja, vi elsker»

Toget startar (same rute som tidlegare, utan stopp ved Såta bu- og servicesenter)

11.50 Toget stansar ved Knarvik sjukeheim

Allsong: «Fagert er landet»

Korpset spelar

Allsong: «Gud signe vårt dyre fedreland»

Inne på Knarvik sjukeheim:

Programinnslag v/ Halldis Pollen og Solbjørg Aasebø

12.05 Toget kjem attende til Nordhordlandshallen

Kioskar og kafeteria opnar

Leikane startar opp etter kvart

12.45 Knarvik skulekorps spelar

Allsong: «Ja, vi elsker»

Program frå scena:

Konferansier: Kjetil Iden

Song ved barnehagane

Russetale ved Marte Fjeldstad Helland

Song ved Hanne Vatnøy

Tale for dagen ved Tine Taule

Innslag ved sjettetrinn, Knarvik barneskule

15.00 Annonsering av vinnarar frå loddsal, tipping, og beste innslag i toget.

16.00 Avslutning

Seim:

07.00 Salutt

11.30 Familiegudsteneste i Seim kyrkje

v/ Torbjørn Sæle

12.30 Folketog til Strilatun

13.00 Grendahuset Strilatun

• Seim Musikklag spelar utanfor Strilatun

• Sal av mat

• Leikar og aktivitetar ute

14.00 Springing/fellesleikar ute

15.00 Program i salen

• Allsong: Gud signe vårt dyre fedreland

• Program med elevar ved Seim skule

• Tale for dagen v/ Jan Spurkeland

• Allsong: Heimbygdsong

• Premieutdeling

• Allsong: Ja vi elsker

16.00 Slutt

Myking:

07.00 Salutt

10.30 Prosesjon frå skulen

12.15 Gudsteneste

13.00 Bedehuset og alle bodane åpnar.

Leikar, natursti, tipping, skyting, pilkast m.m.

14.30 17-mai underholdning og allsong v/ Håkon Træland og elevar ved Myking skule.

16.00 Premieutdeling og avslutning

Lindås:

07.00 Salutt

08.00 Flaggheising

09.50 Festgudsteneste i kyrkja v/Ole Marton Ølberg

Song v/Lindås Songlag og

Lindås Gutekor

10.50 Oppstilling i toget

11.00 Avgang til Lindås Bu- og Servicesenter               

11.20 Lindås Bu-og servicesenter

Allsong: Ja, vi elsker

Ord for dagen.v/Lindås Ungd.- skule, 10. klasse.

To songar v/Lindås Soul Children

Allsong: Fagert er landet

Lindås Skulekorps spelar

12.30 Lindåshallen

Sal av drikke frå kl. 12.15

Lindås Skulekorps spelar

Tale for dagen : Stina Vabø Mongstad

Allsong: Nordmannen

Lindås Ungdomslag si barnegruppe underheld

13.00 Lindåshallen

Leikar for born og vaksne. Lindås ungdomsskule har Kafeteria med varm mat

Lindås barneskule har kiosk og kafeteria

15.00 Premieutdeling/avslutning

I Haugatun:

19:00 Lindås ungdomslag syner revyen

Ein grønmalt benk.

Hundvin:

10:00 Frammøte ved Ungdomshuset Dalheim

Skodvin Skulemusikk spelar

10:20 Folketoget startar

Me oppmodar alle til å møta i folketoget

11:00 Gudsteneste i Hundvin Kyrkje

Etter gudstenesta er det folketog tilbake til ungdomshuset.

12:15 Kioskane opnar med matservering

12:30 Bordservering i Storesalen

13:00 Start av barneleikar, sal av aktivitetskort

13:00 Aspirantane i Skodvin Skulemusikk spelar

Skodvin Skulemusikk spelar

Tale for dagen ved Harry Lunde

14:00 Start av aktivitetar for vaksne

15:45 Premieutdeling og avslutning

Eikanger skule:

08.00 Flaggheising

09.50 Folketoget stillar opp på skulen

10.00 Salutt

10.05 Folketoget startar

Ostereidet skulemusikk spelar

11.00 Tale for dagen ved Torill Eidsheim

11.30 Kafé / kiosk opnar

Ulike aktivitetar for born og vaksne

12.30 Fellesaktivitetar:

60-meter og sekkeløp

14.30 Avslutning med premieutdeling

Verås Grendahus:

Servering frå kl 12:30

Salg av god og heimalaga betasuppa.

Også salg av pølser, kaffi, kaker, is og brus.

Lynlotteri med mange fine premiar.

Leikane ute startar kl 13:00 og held på til kl 15:30.

Aktiviteter:

• Fiskedam for dei minste

• Hesteskokasting, damer og herrer

• Ballkasting

• Luftgeværskyting, damer og herrer

• Tautrekking

• Pilkasting

• 3-hjulsykkel

• Stylter

• Spikarslåing

Mange fine premiar!

Ostereidet:

10.00 Gudsteneste i Ostereidet Kyrkje

11.15 Oppstilling i prosesjonen utanfor kyrkja Allsong: ”Ja, vi elsker”

Prosesjonen går til Bautaen

11.45 Samling ved Bautaen

• Kransnedlegging

• Allsong: Fagert er landet

• Diktlesing av elevar ved Ostereidet barneskule

• Ostereidet Skulemusikk spelar

12.15 Matsal

Leikar og konkurransar startar Loddsal

14.15 Tautrekking mellom bygdene 60 meter løp Barneskulestafett

15.15 Tale ved Marius Hellan Hindenes

Avslutning m/premieutdeling og loddtrekning

VEL MØTT!

Romarheim/Vikanes:

12:15 Toget går fra Leite (Romarheim).

13:00 Gudstjeneste på Romarheim Bedehus. v/Wilhelm Overå

14:00 Sal av suppe, kaker, kaffi, pølser og is.

Aktiviteter og leikar for store og små.

17:00 Utdeling av premier.

Alle er hjarteleg velkomne!