1. mars kjem den nye ordninga: Slik brukar du NGIR sitt ID-kort

NGIR vil ha slutt på folk som kastar avfallet sitt ulovleg på gjenvinningsstasjonane deira. 1. mars trer den nye ID-løysinga i kraft.