Rusa kvinne hamna på jordet

Ei kvinne i 60-åra er mistenkt for å køyra i pillerus.

Lysfesten 2014

Tradisjonen tru arrangerte Avisa Nordhordland nok ein gong lysfest siste søndagen før jul. Sjølv om været ikkje akkurat var som på eit postkort, var stemninga god bland både store og små.

– Ei utfordring å klara å tenka nytt

MELAND: Å klara å løysa uventa hendingar innanfor stramme rammer er ei stor utfordring for Meland kommune.

Kuttar i eigedomsskatten:

– Løftebrot er einaste utveg

MELAND: Eigedomsskatten vert berre redusert til 3,5 promille, ikkje 3 som tidlegare lova.

Bygger ut Grasdal og Sagstad skule

MELAND: Kommunestyret går inn for utviding av desse to skulane snarast.

2015 vert eit tøfft år i Austrheim

– Framtida ser lys ut

AUSTRHEIM: - 2015 er ingen katastrofe, og framtida er full av moglegheiter, seier ordføraren.

Oi! Fjorten kroner og seks øre?

MELAND: Med nisseluer på hovudet og ein sjekk på mange tusen kroner reiste Adrian (9) stolt opp på barneklinikken. Og denne dagen berre for å gleda andre.

– Takk for meg, alle saman!

Tannlege Sven Hermansen inviterte alle sine pasientar til konsert. – Det er fint å gje noko tilbake, sa han til ein alle dei som møtte opp i Manger kyrkje

– Kjekt å få visa fram kulturen vår

Det vart dansa til eksotiske rytmar og servert spennande utanlandsk mat på Læringssentralen sin internasjonale kulturkveld.

Idol-Mathilde fekk tips frå Tone

Tone Damli hadde ikkje anna enn gode ord å seia om Nordhordland sin nye superstjerne. – Framtida er i trygge hender, sa ho til Mathilde.

To bilar har kollidert

LINDÅS: Ikkje skade på folk.

4 av 6 kommunar i Nordhordland bryt lova:

Kneblar politikarane sine

Fire av seks Nordhordlandskommunar har ulovlege lovverk. Den sjuande manglar regelverk i det heile.

Fekk frivilligprisen i Masfjorden

– No vart eg tatt på senga!

Terje Rasdal tok rørt og overraska imot frivilligprisen for Masfjorden. – Eg synest det er viktig å engasjera seg i lokalsamfunnet, sa han.

Mongstad går glipp av millionar dagleg

For fyrste gong på svært lang tid er oljeprisane slik at Mongstad kan sopa inn pengar, men anlegget går berre for halv maskin

Kommunestyret sikra drifta i dei private barnehagane:

Får fem millionar

MELAND: – 2015 er sikra, men det er ingen grunn til å spretta champagnen.

Ulike vilkår for folkevalde:

Varaordførarløn: 385.000 kroner

Det er løna ein får for å vera varaordførar i Lindås i 40 prosent-stilling. Det er nesten fem gonger meir enn på Radøy

Vil inn i Bergen Reiselivslag

Saman for reiselivet

Det er ikkje konkludert enno, men det synest vera stor interesse for at Nordhordland skal bli ein aktiv del av Bergen Reiselivslag.

Denne delen av Statoil tjener på oljeprisfallet

Råoljeprisen har stupt med nær 40 prosent siden i sommer. Det er ikke dårlig nytt for Statoils raffinerier...

Folkeaksjon for å bevara Flatøyosen:

Protest mot utfylling

MELAND: Etter at det var kjend at kommunen har gjort administrativt vedtak om å tillata utfyllinga Frank Mohn har søkt om, har motstanden igjen vakna til liv.

Kaland skule opna igjen

Vart stengt på dagen grunna mangel på vatn, men har no funne mellombels løysing.

Walde-konkursen opna nye dører:

– Over all forventning

Då arbeidsplassen deira gjekk konkurs og dei plutseleg stod utan jobb, fann dei fire karane ut at dei skulle satsa alt å starta opp eit eige tømrarfirma. Det har dei ikkje angra på.